Nadcházející akce

!! POZOR !!

NOVĚ SE BOHOSLUŽBY 

BUDOU KONAT OD 10:00


12.07.2020 od 10:00

Bohoslužbu povede bratr Škoda


19.07.2020 od 10:00

Bohoslužbu povede bratr Homolka


26.07.2020 od 10:00

Bohoslužbu povede bratr kazatel Urban

+ Večeře Páně


02.08.2020 od 10:00

Bohoslužbu povede bratr kazatel Stebel